La gardul de imprejmuire a proprietatii s-au folosit materiale de calitate.