Astăzi, când sistemul de învăţământ este nu numai deficitar, dar şi orientează copilul spre viciile unei societăţi fără de Dumnezeu, este cu mult mai necesar înfiinţarea unor grădiniţe şi şcoli creştine. Sistemul actual de învăţământ, ca şi cel de odinioara de altfel, propovăduişete în continuare o ideologie marxist leninistă, cu fundamente atee şi toată ştiinţa de învăţământ are la bază în continuare evoluţionismul darwinist. Chiar dacă aproape toţi marii noştri gânditori, pe care îi studiază elevii în manualele de literatură şi nu numai, sunt fervent împotriva darwinismului, gânditori cu o morală creştină şi oameni de cultură cu personalităţi remarcabile, care aveau o temeinică credinţă în Dumnezeu, credinţă manifestată chiar prin scrierile lor, totuşi invăţământul de azi continuă să spună elevilor că strămoşul lor este maimuţa, împotrivindu-se aslfet teoriei existenţei lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, este interzisă predarea creţionismului în şcoli. Şi ca nu cumva cineva să fie „corupt” de învăţăturile cu orientare creştină, au început să scoată din manalele şcolare vechii noştri gânditori – până şi Creangă şi Eminescu sunt minimalizaţi – şi au introdus oameni cu moravuri uşoare şi compromişi, mari „gânditori” moderni. Noi nu avem nimic cu oamenii atei, numai să ni se ofere şi nouă, creştinilor, posibilitatea de a învăţa adevărul despre crearea lumii şi adevărul istoric al neamului nostru românesc. Poate Dumnezeu mai lucrează prin acest sistem guvernamental şi îşi va trimite oamenii Săi, care să poată propune şi vota un învăţământ ortodox, sau învăţământul acasă.